اطلاعیه‌های مهم

اخبار و اطلاعیه های مهم
راهنمای کار با سامانه
نرم افزارهای موردنیاز

سامانه‌ی آموزش مجازی

گذرواژه را فراموش کرده‌اید؟

خوش آمدید!

نام کاربری و رمز برای کلیه‌ی دانشجویان گرامی به ترتیب شماره‌دانشجویی و شماره‌ملی می‌باشد.

qut.ac.ir